Ksilem


Ksilem

Ksilem

Ksilem

Ksilem

Ksilem

Odun borularıdır.Bitkilerde su ve suda çözünen tuzları ileten doku.odun dokudur.Trake ve trakeidlerden oluşur.Aynı zamanda bitkiye mekanik destek sağlar.