Kurbağa


Kurbağa

Kurbağa

Kurbağa

Kurbağa

Kurbağa

Kurbağa

Kurbağa

Kurbağa

Kurbağa

Amphibia:Bunlar çift yaşamlı canlılardır. Bunlarda dış döllenme ve dış gelişme görülür. Yumurtadan çıkan yavrulara larva (Larva:Metamorfoz geçiren hayvanların yumurtadan çıkmış yavrularına verilen isimdir.) denir.Bu canlılar evrimleşme sırasında su veya kara ortamında yaşamaya tamamen adapte olmamışlardır.
Örneğin 5250 türü vardır. Ekvatordan kutup altı bölgelere kadar yayılım alanı vardır.