Kutup hücresi


Kutup hücresi

Hemen hemen nukleustan başka birşey içermeyen küçük hücredir. Oogenezisde
oluşur ve yumurtanın animal kutbunda küçük bir nokta şeklinde görülür.