Lenf damarları

Lenf damarları

Lenf toplardamarı


Lenf toplardamarları yapı bakımından kan toplardamarlarına benzer. Lenf toplardamarlarında da tek yönlü kapakçıklar vardır.Lenf toplardamar kılcallarının ucu kapalıdır.Lenf sisteminde sadece toplardamarlar bulunduğu için, lenf toplardamarları tüm vücuttan kalbe doğru hareket ederler. Yani taşıma tek yönlüdür.Lenf toplardamarlarının kalbe kan götürmesinde etkili olan faktörler kan toplardamarları ile aynıdır.Lenf toplardamarları arasında lenf düğümleri bulunur.Lenf toplardamarları i çinde lenf sıvısı bulunur.Lenfin hareketi kan dolaşımına göre çok yavaştır. Çünkü kan toplardamarlarında görülen kulakçıkların emme gücü, lenf toplardamarlarında yoktur.