Leptospira interrogans


Leptospira interrogans

Leptospiroz hastalığına neden olan bir bakteri türüdür.Leptospiroz, L. interrogans grubunda yer alan serotipler tarafından oluşturulan ve çoklu organ tutulumları ile seyreden bir zoonozdur.Başta tropikal ve subtropikal iklim kuşağında yer alan ülkeler olmak üzere, canlıların yaşadığı tüm bölgelerde görülmektedir.