Lokus


Lokus (Gen Kılıfı)

Lokus(Gen Kılıfı)

1-Herhangi bir ıranın ortaya çıkmasını sağlayan bir genin kromozom üzerinde bulunduğu özel nokta-yer-Gen Protein Kılıfı.
2-Kromozomların üzerlerinde genlerin bulunduğu özel yerler.
3-Diploid kromozomlu hücrelerdeki alel genler homolog kromozomların karşılıklı bölgelerinde (lokus) yer alırlar.