Marsupialia

Marsupialia

Marsupialia


Keselilerdir. Memelilerin Metateria alt sınıfıdır. Karın bölgesinde bulunan bir kese ile tanınırlar.
Çok erken doğan yavrular bir süre bu kesede taşınır. Örneğin kangurularda görülür.