Matriks


Matriks

Matriks

Matriks

Matriks

1-Bağ dokusu hücreleri tarafından salınan ve onların etrafını çeviren cansız maddedir.
Genellikle kalın ve ağ şeklinde örülmüş mikroskobik liflerden yapılmıştır.
2-İçinde biyolojik olayların oluştuğu cansız, sıvı ortamdır.
3-Mitokondri sıvısı. Mitokondrinin içini dolduran matriks sıvısının içinde krebs enzimleri, DNA, RNA ve ribozomlar bulunur.
Ara madde,enerji organeli ara sıvısıdır.