Mendel çaprazlaması

Mendel çaprazlaması

Mendel çaprazlaması

Mendel çaprazlaması

Mendel çaprazlaması


Mendel, bireyin özelliklerini ortaya çıkartan genlerin, bireyde birbirinden bağımsız olduğunu düşünmüştür. Buna bağımsız genler kuralı denilir. Mendel' in bağımsız genler kuralını savunmasının nedeni, büyük bir bilimsel tesadüfün sonucudur. Mendel bezelyelerde çalışmış ve tesadüfen, ayrı kromozomlar üzerindeki genlere isabet eden özellikleri ele almıştır. Mendel, 1 - 2 ile gösterilen homolog kromozomlardan sadece A genine karşılık gelen özelliği çalışırken, 5 - 6 ile gösterilenden sadece T genini seçmiştir. Eğer bağlı genlerden ikisini seçseydi (Örneğin, b ile birlikte k' yi), bu sonuçlan elde edemeyecekti. Çünkü, Mendel zamanında, bağlı genlerin krossing overdan sonra gametlere geçtiği bilinmiyordu.
Örneğin kan grubunun belirlenmesi AO AB çaprazlaması