Mezonefroz

Mezonefroz


1-Bir omurgalı embriyosunda pronefrozdan sonraki böbrektir. Sölomun orta
kısmına doğru olan mezonefroz kanalları gelişir ve arkinefrik kanala boşalır.
2-Omurgalılarda görülen, orta derecede gelişmiş böbrek tipidir.