Mitoz Bölünme


Mitoz Bölünme

Mitoz Bölünme

Mitoz Bölünme

Mitoz Bölünme

Mitoz Bölünme

Mitoz Bölünme

1-Bir hücre ya da çekirdek bölünmesi şeklidir. Bu bölünmeyle oluşan her iki yavru nukleus, atasal nukleusun sahip olduğu tümüyle aynı tamamlayıcı kromozomları alır.
2-Ökaryot hücrelerin tipik çekirdek bölünmesi. Kopyalanarak sayısı iki katına çıkmış kromozomların profaz, metafaz, anafaz ve telofaz safhalarını geçirdikten sonra bölünerek diploit sayıda kromozom kapsıyan iki oğul çekirdeğe ayrılmaları. Mitozu takiben sitoplazma bölünmesiyle hücre iki oğul hücreye ayrılır.
3-Bir hücreden aynı özellikte iki yeni hücre oluşturan hücre bölünmesi.