Mide

Mide


Mide, sindirim sisteminin kese şeklindeki en geniş organıdır. Midenin en iç kısmı mukoza tabakası ile kaplıdır. Bu tabaka mide asitlerinden korunmayı sağlar. Mideye besin geldiğinde kan içine gastrin hormonu salgılanır. Bu hormon kan yoluyla diğer mide hücrelerinin mide özsuyu salgılamalarını sağlar. Mide özsuyu içinde mukus, su, HCI ile pepsinojen, lap (renin) ve çok az lipaz enzimleri bulunur. Pepsinojen ve HCI ayrı hücrelerden salgılanırlar. Pepsinojen, aktif değildir. Ancak, HCI ile birleşince aktif olan pepsin'e dönüşür. Lap, sadece süt çocuklarında bulunur. Lap'ın görevi, süt proteini olan kazeini çöktürerek pepsinin görevini kolaylaştırmaktır. Epitel hücrelerinin salgıladığı mukus maddesi besinlerin kayarak ilerlemesini sağlar. Fakat peristaltik hareketlerde etkili değildir. Peristaltik hareketler sadece düz kas tabakası ile gerçekleşir.
örneğin besinlerin toplandığı yerdir. ünser hastalığı görülür.