Mimikri

Mimikri

Mimikri

Mimikri


Bir organizmanın yaşamını sürdürebilmek amacıyla bazı diğer canlı ya da cansız nesnelere benzeyerek yaptığı uyumdur.
Örnek: bukelemun örneği gibi,özellikle böceklerde taktik davranışı örnek gösterilebilir.