Misel

Misel

Misel

Misel


1-Flamentli mikrofunguslarda (küflerde) hiflerin oluşturduğu yumaktır.
2-Bir mantarı oluşturan dallanmış ipliklerin (hif) tümüdür.
3-Mantarlarda, hiflerin bir araya gelmesiyle oluşmuş yapılardır.
4-Yağ moleküllerinin, çözünmediği bir sıvı madde içerisine bırakıldığı zaman oluşturduğu küçük partiküllerdir.
 Mantar iplikleridir.Mantar iplikçikleri,hifidir.
Örnek:besinlerle alınan büyük yağ molekülleri,bağırsakta sindirilirken önce misellerine kadar ayrıştırılırılmakta ve daha sonra bu miselleri parçalayan enzimler görev almaktadır.