Morfogenez

Morfogenez

Morfogenez

Morfogenez


Vücudun bir kısmının ya da özel bir organın şekil, büyüklük ve diğer yapılarının gelişimidir. Canlının şekil alması olgusu ve sürecidir,canlının şekillenmesidir.