Moraxella osloensis

Moraxella osloensis


Aerobik, Gram(-) bir bakteri türü.
Örnek:çocukların bronş alveollerinde görülmüştür.