Myelin

Myelin Myelin Myelin Myelin Myelin Myelin

1-Merkezi sinir siteminde ve bazı periferal sinirlerdeki sinir hücrelerinin aksonları etrafında bir kılıf oluşturan yağlı maddedir.
2-Bir nöronda; hücre gövdesi, hücre gövdesinden çıkan dendrit ile akson bulunur. Bazı nöronların aksonu üzerinde schwan
hücresinin oluşturduğu miyelin kılıf vardır.
örnek: iskelet kaslarını destekleyen motor sinir hücreleri verilebilir.