Miyofibril

Miyofibril

Miyofibril


İskelet kasının kasılabilen elemanı.