Neisseria meningitidis

Neisseria meningitidis


Menenjit hastalığına yol açan, gram negatif, hareketsiz, kapsüllü bir bakteri türüdür.