Nötronlar

Nötronlar


Kütlesi 1 olan hidrojen izotopu hariç bütün elementlerin atom çekirdeğinde
protonlarla beraber bulunan elektrik yüksüz madde parçacıkları.