Nükleotid

Nükleotid


1-Bir fosfat grubu, bir beş karbonlu şeker (riboz ya da deoksiriboz)
ve bir azotlu baz (pürin ya da pirimidin)dan oluşan bir moleküldür.
2-Nükleaz enzimi yardımıyla nükleik asitlerin ayrıştığı bir alt birimdir.
3-Nükleik asitlerin ( DNA, RNA) yapı birimleri.