Öğrenme

Öğrenme


1-Deneyimin bir sonucu olarak bireyin davranışında uyumsal değişiklikler meydana getiren süreç.
2-Canlı/ların: herhangi bir şekilde edindiği bilgiyi/leri; zihinsel asimilasyonla diğer bilgileriyle kalıcı
olarak ilişkilendirerek(mantıklı katması) uygulayabilme aşamasına ulaşmasıdır.(Demirkuş, 2006)
Örnek:bilgisayarda word kullanmayı öğrenerek gerekli bilgileri yazdım.