Palizad Hucresi


Palizad Hucresi

1-Yaprağın üst epidermisine yakın mezofil tabakası içine yerleşmiş olan sık silindirik hücre tabakası.
2-Çoğunlıkla sadece üst epidermisin altında bazen de hem üst hem alt epidermisin altında bulunan
hücrelerdir.Bu hücreler bol kloroplast içerir.
 Silindirik hücreler.Yaprağın üst epidermisine yakın mezofil tabakası içine yerleşmiş olan sık silindirik hücre tabakası.
örnek:yaprak