Pankreas

Pankreas

Pankreas


1-Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hemde dış salgı ile görevli olan karma bez.
2-Mide ve on iki parmak bağırsağı arasında bulunan, 70-75 gram ağırlığında, yaprak şeklinde karma bir bezdir. Pankreas, hem kana insülin ve glukagon hormonlarını veren endokrin bir bez, hem de water kabarcığına pankreas özsuyu veren ekzokrin bir bezdir. İnsülin ve glukagon hormonları pankreastaki Langerhans adacıklarında, pankreas özsuyu ise diğer hücrelerde üretilir. Pankreas özsuyu içinde, nişastaya etki eden amilaz, yağlara etki eden lipaz, proteinlere etki eden tripsinojen ve kimotripsin enzimleri bulunur.Pankreasın salgı yapması için ince barsak hücrelerinden kana salgılanan sekretin hormonu ile uyarılması gerekir.