Pelargonium


Pelargonium
Pelargonium (Sardunya) Pelargonium Pelargonium salgı tüyü Pelargonium salgı tüyü Pelargonium salgı tüyü

Sardunya olarak bilinir.Saf su veya şekerli, kalkerli, tuzlu su, eterik yağ, ve enzim gibi maddeleri salgılayan tüylere salgı tüyleri denir. Bol protoplazmalı ve iri nükleusludur.