Pepsin

Pepsin

Pepsin

Pepsin


1-Midedeki hücreler tarafından salgılanan bir proteolitik enzimdir.
Yalnız çok asitli bir ortamda çalışır ve optimum etkisi pH 2’de görülür.
2-Mide öz suyunda bulunan ve proteinleri sindiren enzimdir.
 Protein sindiren enzim.