Perifera direnç

Periferal direnç


Kan damarlarının kasılma ya da gevşeme durumudur. Kan basıncının saptanmasında önemli bir rol oynar.
örnek:tansiyon