Ph

Ph

Ph


1-Bir sıvının asitlik ya da alkalilik derecesini gösteren hidrojen iyon konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır.
2-Bir sıvının asit veya bazlık derecesini gösteren değerdir.
 Asit-Baz derecesidir.
Örnek: kanın ph 7.4 olması .