Photosynthesis(Fotosentez)

Photosynthesis
(Fotosentez)

Photosynthesis
(Fotosentez)


1-Karbon dioksitten ışık enerjisi kullanarak karbohidratların sentezidir.
2-Bitki hücrelerinde klorofil tarafından tutulan ışık enerjisinin kullanılmasıyla su ve karbondioksitten karbonhidratların sentezlenmesi olayıdır.
3-Klorofil taşıyan hücrelerde görülen, ışık enerjisinin kullanılmasıyla su ve karbondioksitten organik madde sentezlenmesiyle sonuçlanan tepkimeler zinciridir.
4-Yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla CO2 ve H2O'dan besin maddelerini üretmesidir.
örnek: besin oluşumu