Pi elektronları

Pi elektronları


Tek ve çift konjuge bağlar sisteminde yer alan hareketli elektronlardır. Yalnız tek
bir atom ya da bağla değil, bir bütün olarak konjuge sistemle birlikte bulunurlar
.