Pirimidin

Pirimidin Pirimidin Pirimidin

Karbon ve azot atomları içeren tek halkalı bazlar, nükleik asit bileşenleri
Tek halkalı bazlar, nükleik asit bileşenleridir. Sitozin,Timin ve Urasil bazlarıdır.
örnek:sitozin,timin,urasil bazları
.