Pirüvik asit

Pirüvik asit


Glikoliz; glikozun sitoplazmada pirüvik asite kadar parçalandığı evredir.Glikoliz evresinde
bir glikoz molekülü, iki pirüvik asite parçalanırken 2 ATP harcanır, 4 ATP ve 2 NADH2 oluşur
.