Pistil

Pistil

Pistil

Pistil

Pistil

Pistil


1-Dişi organ. Ovaryum, stilus ve stigmadan oluşan ve megasporlar üreten çiçek organıdır.
2-Çiçeklerdeki dişi organdır.