Plastid

Plastid

Plastid

Plastid


1-Hücrenin özel bir organelidir. Örneğin kloroplast ya da amiloplast.
2-Bitki hücrelerinde renk veren taneciklerin genel adı.
3-Bitkisel renk organelleri; bu organeller bitki hücrelerine renk veren organellerdir. Plastidler, ışık mikroskobu ile görülebilen organellerdir. Ancak iç yapıları, sadece elektron mikroskobu ile görülebilir. Bitki hücrelerinde görev ve renklerine göre üç çeşit plastid bulunur. Bunlar kloroplast, kromoplast ve lökoplasttır.