Placodermi

Placodermi

Placodermi

Placodermi


Yalnız fosillerden bilinen ilkel çeneli balıklardır. Bunların hem kemikli hem de kıkırdaklı balıkların ataları olduğuna inanılmaktadır.
örnek:ilk evrimleşen çeneli ve çift yü.ilk evrimleşen çeneli ve çift yüyli balıklar placodmiye aittir.