Plankton

Plankton Plankton Plankton Plankton

1-Hemen hemen bütün sularda yaşayan küçük serbest yüzüşlü bitki ve hayvanlardır.
2-Suyun hareketiyle pasif olarak sürüklenen küçük canlıların genel adıdır.
örnek :deniz ve tatlı su mikroorganizmaları.