Pleiotropik gen

Pleiotropik gen

Pleiotropik gen


Belli bir bireyde birkaç farklı karaktere etki eden gendir.