Plasmodesma

Plasmodesma


Bitki hücreleri arasında özellikle E.R da bilgi iletiminde sorumlu iplikçik veya iplikçik demetidir.