Plazma zarı

Plazma zarı

Plazma zarı


1-Hücreye tüm besin maddelerinin girdiği ve bütün metabolik artık ya da salgılarının atıldığı hücrenin canlı işlevsel kısmı.
2-Hücre zarı; bitki ve hayvan hücrelerinin her ikisinde de bulunur. Hücre zarının görevi hücrenin madde alış – verişini sağlayan
yarı geçirgen (semipermiabl) bir zardır. Bu zarın kalınlığı yaklaşık 75 – 120 A ° arasındadır.