Polimorfizm

Polimorfizim

Polimorfizm

Polimorfizm


Bir türün üyeleri arasındaki biçim farklılıkları. Bir populasyonda birkaç farklı fenotipin görünmesi.