Poligen

Poligen


Çok gen çiftidir. Aynı karakteri eklemeli olarak etkileyen iki ya da daha çok gen çiftidir. Çoğul genler de denir.