Prokaryot

Prokaryot

Prokaryot

Prokaryot

Prokaryot


1-Bakteri ve virüslerde olduğu gibi gerçek bir çekirdeğe sahip olmayan organizmalar.
2-Prokaryot hücre: Zarla çevrilmiş özel organelleri ve gerçek çekirdeği olmayan hücreler.
Bakteriler ve mavi-yeşil algleri içine alan monera alemindeki canlılar.
3-Zar ile çevrili olan gerçek organelleri bulunmayan organizmalar, bakteri ve mavi-yeşil algler.
4-Çekirdek zarları, plastidleri ve golgi aygıtı olmayan organizmalar. Bakteri ve mavi-yeşil algler.
5-Prokaryot Hücreliler (Monera Alemi) : Bu gruptaki canlıların hepsi tek hücrelidir.
Bu hücrelerde çekirdek yoktur Ayrıca mitokondri, kloroplast, golgi v.b.zarlı organeller de bulunmaz.
Prokaryot hücreler, iki alt grupta incelenir: 1-Mavi -Yeşil Algler, 2-Bakteriler.