Protonefridyum

Protonefridyum

Protonefridyum


1-İlkel omurgasızların ve bazı ileri hayvanların larvalarındaki alev hücresinden oluşan boşaltım organı.
2-Bazı ilkel omurgasızlarda görülen, bir uçta alev hücreleriyle başlayan ve dallanan kanalların bir merkez
kanalla birleşerek, dışarıya açıldığı boşaltım organı tipi.