Primordiyum

Primordiyum

Primordiyum


Bir organ ya da kısmın embriyonik gelişme sırasında görülen ilk belirtisidir.