Profaz

Profaz

Profaz

Profaz


  Mitozun ilk evresidir. Bu evrede kromatin iplikleri kısalır, kromozomlar belirgin hale gelir ve iğ iplikleri oluşur.