Progesteron

Progesteron

Progesteron

Progesteron


Plasentada ve ovaryumun Corpus luteumun’da üretilen hormon. Estrodiol ile
kızgınlık ve ay halini düzenler ve embriyonun döl yatağında tutunmasını sağlar.