Protein


Protein

Protein sentezi

Protein Sentezi

Protein

Protein

Protein

Protein

Protein

Protein

1-Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran temel moleküllerdir. Amino asitlerin peptid bağlarıyla birleşmesinden oluşur.
2-Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve genellikle kükürt ve fosfor içeren makromoleküller. Peptid bağlarıyla bağlanmış amino asit zincirlerinden oluşur. Bütün hücrelerde ana bileşiklerden birisidir.
3- Asıl yapıları C —H—0 + N' tur ve yapılarında bazen S (Kükürt)ve P (Fosfor) bulunur. Karakteristik element N (azot)'tur. Amino asitler birbirlerine peptid bağlarıyla bağlanarak proteinleri oluştururlar.