Protista

Protista

Protista

Protista

Protista


Protista

1-Tüm mikroorganizmaları içine alan alem. Daha sonra prokaryot ve ökaryot olanlar farklı alemlere ayrılmıştır.
2-Protozoa, flagellata, cıvık mantar, bazı alg ve mantarlardan oluşan organizmalar dünyası.
3-Bu grupta, sınıflandırılmasında bazı güçlükleri olan, çoğu tek hücreli canlılar bulunur. Sınıflandırılmaları açık ve
net olmadığından bitki ve hayvanlardan ayrı gruplandırılırlar.Protistler genellikle suda yaşarlar. Protistaya dahil
edilen canlılar şunlardır:a-Kökayaklılar ve Kamçılılar b-Silliler, Sporlular, Su Yosunları ve Cıvık mantarlar
4-Alçak protista; Bakteriler, Mavi-yeşil algler.
Yüksek protista; Mantarlar, Protozoalar ve Algler.