Parazitlik

Parazitlik


Parazit.Asalak. Canlı bir konakçı üzerinde yaşayarak ondan beslenen organizmadır.
Obligat parazitler her zaman bir canlı konakçıda bulunmak zorundadır.
Başka türden bir canlının içinde veya üzerinde, kendisine besin veya barınak sağlayacak
şekilde ancak aynı zamanda da diğer canlıya da zarar verecek şekilde yaşayan organizma, asalak.
Hem bitki hem de hayvanlar arasında görülen heterotrof beslenme tipidir.
Parazit, bitki ya da hayvanın vücudu üzerinde ya da içinde yaşar ve bunlardan besinin sağlar.
Örnek:yarı parazitlik üzerinde yaşadığı bitkinin odun borularında sadece su ve inorganik tuzları alır bunları kullanarak kendisi fotosentez yapar.ökse otu