R.meliloti

R. meliloti

R.meliloti

R.meliloti


1-Baklagillerin köküne yerleşerek onlarla ortak yaşayan, baklagillerden besin maddesi alan ve buna karşılık
olarak onlara havanın serbest azotunu fikse eden, Gram negatif, spor oluşturmayan, çubuk şeklinde bakteriler.
2- Bitki sap ve artıklarını tüketerek ethanol üretiminde kullanılan bu bakteriler topraktaki temel besin maddelerini
tamamen yok ederek toprağı kısır hale getirmektedirler.